Photo Rating Website
Start wypadek LPG wykres WIG Wyspa Kreta wykup z PKP
wymiar urlopu wypocznkowego

aaaapołożnictwoaaaa

Temat: Służba wojskowa a dodatek za staż pracy
Poruszoną problematykę normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 205 z późn. zm.). Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą tylko uprawnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy pośmiertnej, a także uprawnienia emerytalno-rentowe.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4795Temat: Urlop bezpłatny-powrót.
Podałaś za mało informacji. Jaką masz umowę, na czas nieokreślony, czy określony? Pracujesz w tzw budżetówce czy jest to inna firma, jakiego typu. Urlop bezpłatny dłuższy niż 1 miesiąc ma wpływ na dodatek za wysługę lat (czy u Ciebie jest płacony?) Ponadto urlop bezpłatny ma wpływ na zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany rok. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18021


Temat: wyliczenie wymiaru urlopu po stażu
Przed zatrudnienie na uwowę o prace odbywałam staż finansowany z Urzędu Pracy tak zwane stypendium. Mam pytanie związane z tym czy czas trwania stażu liczy się do wymiaru urlopu wypoczynkowego? Z góry dziękuję za odpowiedź
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31161


Temat: KADRY - urlop bezpłatny za mniej niż Kodeksowy miesiąc
Pracownik był na u.bezpłatnym cały luty (tj. 28 dni). Wg KP miesiąc ma dni 30. Czy w nawiązaniu do art.155.2 KP ten urlop bezpłatny pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego o 1/12 ? Bo z jednej strony u. bezpłatny niby obniża wymiar wypoczynkowego, a z drugiej strony - proporcjonalnie u. wypoczynkowy obniża się TYLKO po przekroczeniu "przynajmniej miesiąca".
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24222


Temat: urlop za rok 2004
...pracownik uzyskuje prawo z 20 dni urlopu do 26 dni, czy to znaczy że do 31-kwietnia ma prawo do 20 dni a od 01-maja do 6 dni czy tylko proporcjonalnie 6 dni do 7 miesięcy pozostałych do końca roku.. ? PS.II Jeśli pracownik przyniósł mi dwa świadectwa pracy gdzie data trwanai stosunku pracy pokrywa się czy nalezy sumować je do podwyżsszenia wymiaru czy wybieramy tylko jeden korzystniejszy. PS III Czy lata w KRUS (własna gospodarka) liczy się do podwyższenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Czy można traktowac to jako pierwsza pracę?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13707


Temat: urlop wypoczynkowy a wychowawczy
Zmniejsza się wymiar urlopu wypoczynkowego za rok, w którym pracownik powraca z dłuższej nieobecności: urlop wychowawczy, bezpłatny, służba wojskowa. Nie ma podstawy prawnej do ograniczenia wymiaru urlopu w roku, w którym rozpoczyna się taka nieobecność.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28980


Temat: Kiedy pracownikowi przysługuje skrócony urlop wypoczynkowy
Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, uzależniony od ogólnego stażu pracy pracownika, wynosi 20 dni – jeżeli jest on zatrudniony krócej niż dziesięć lat, lub 26 dni – jeżeli jest zatrudniony co najmniej dziesięć lat. W niektórych przypadkach liczba dni urlopu przysługujących pracownikowi ulega jednak obniżeniu.Powrót do artykułu: Kiedy pracownikowi przysługuje skrócony urlop wypoczynkowy
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=45428


Temat: znowu czas pracy....
A tak przy okazji to pracodawca powinien w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed 1.01.2004 ( ZGODNIE Z ART.29.PAR 3 KPRACY) do dnia...poinformować każdego z pracowników (na piśmie) m. inn o obowiązującym czasie pracy - i myślę że bardzo myślący pracownik wykonał to dosłownie w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych. Ciekawe jak podał wymiar urlopu wypoczynkowego , bo to też zgodnie z ww, powinien imiennie podać? Art. 17. Strony trwających w dniu wejścia w życie ustawy umów o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy, w terminie 3 miesięcy od tego dnia, uzupełnią umowy o ustalenia wynikające z art. 151 § 5 Kodeksu pracy Art. 13. Pracodawca w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy informuje na piśmie pracowników, z którymi...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=305


Temat: Staż pracy ???
Czy praca na stazu pracy skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy wlicza sie do okresu od którego zalezy wymiar urlopu wypoczynkowego
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11520


Temat: Wymiar urlopu
Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od dotychczasowego okresu pracy pracownika i od ukończonej szkoły wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.Wg. tego co podałaś to ma dopiero na 01.01.2004r 4 lata i 9 m-cy więc jeszcze mu brakuje do stażu 10 lat trochę czasu . Na 2004r ustalasz mu 20dni (wcześniej były trzy wymiary urlopu, ale to juz się zmieniło)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15073


Temat: urlop bezpłatny
...pracy odpowiada 1/12 przysługującego wymiaru, każdy miesiąc bezpłatnego wykorzystanego w danym roku, obniża ten wymiar o 1/12. Okres urlopu bezpłatnego nie jest bowiem okresem wykonywania pracy. Zatrudnienie, a więc obowiązki i uprawnienia pracownika ulegają zawieszeniu na czas urlopu bezpłatnego. Pracownik w tym czasie nie świadczy pracy i nie pobiera wynagrodzenia z tego tytułu.Jeśli trwa on krócej niż 1 miesiąc, wówczas nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego, czyli pracownik może wykorzystać wypoczynkowy urlop w pełnym, przysługującym mu wymiarze. Podstawa prawna: - art. 174, 174 1, 155 1§ 1, pkt 2, 155 2kp,
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=32546


Temat: Pracownik
...na pracodawcy ciążyć powinien obowiązek niezwłocznego wypowiedzenia takiego stosunku pracy z jednoczesnym odsunięciem od pracy w okresie wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia małoletniemu przysługuje wynagrodzenie za pracę, które podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa pracy. Faktyczny okres zatrudnienia małoletniego powinien być wliczony do stażu pracy dającego uprawnienia do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego, wymiaru urlopu wypoczynkowego, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym świadczeń wypadkowych i emerytalno-rentowych. Zatem w zakresie uprawnień pracowniczych powinien on być traktowany tak jak pracownik skutecznie zatrudniony (por. post. SN z 15.05.1972 r., III CRN 83/72, OSN 1973/2/30). Członkowie rodziny tego młodocianego mogą zaś dochodzić stosownych roszczeń odszkodowawczych w związku z jego śmiercią na ogólnych...
Źródło: unlimitedcareer.eu/forum/viewtopic.php?t=27


Temat: Jaki wymiar urlopu - pomóżcie proszę
Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego jestem winna „naliczyć” nowozatrudnionemu pracownikowi legitymującemu się świadectwem pracy (przygotowanie zawodowe ukończone świadectwem czeladniczym)za okres 01.09.1999 – 30.06.2002, oraz 2,5 letnim okresem nauki w Technikum dla dorosłych (ukończenie szkoły 17.01.2005 r.). Zawaraliśmy z pracownikiem umowę od 01.09.2005 na czas określony do końca 2005 r. Wg mnie staż urlopowy...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28214


Temat: KADRY - urlop bezpłatny a ekwiwalent
Pracownik nie wykorzystał żadnego dnia za 2005 rok z urlopu wypoczynkowego i 15.03 zwolnił się na mocy porozumienia stron. W styczniu miał cały m-c urlop bezpłatny. Za ile dni wypłacić ekwiwalent urlopwy czy za 3/12 czy 2/12 z 26 dni? Chodzi mi o to, czy za styczeń też się należy ekwiwalent w wysokości 1/12?. A co byłoby gdyby to był urlop bezpłatny za cały luty (który nie ma 30 dni?) - bo przecież urlop za okres poniżej 30 dni NIE OBNIŻA (chyba) wymiaru urlopu wypoczynkowego,prawda?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=23950


Temat: [Ruda Śląska] Plany, inwestycje, etc...
...- nie pozwalają jej na zyskowną działalność. Po odstawieniu zakładu do zimnej rezerwy załoga zabezpiecza urządzenia oraz wykonuje prace niezbędne do zapewnienia funkcjonowania elektrowni w zimie. W czasie przestoju pracownicy wykorzystają także urlopy wypoczynkowe. Zarząd spółki - w porozumieniu przedstawionym związkom zawodowym - zaproponował wszystkim chętnym możliwość zwolnienia ze świadczenia pracy w dłuższym okresie niż wymiar urlopu wypoczynkowego. W tym czasie pracownicy będą otrzymywać 70-75 proc. wynagrodzenia liczonego jak za urlop. WWW.wnp.pl
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=221


Temat: Ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego
Proszę kobiety! Jestem początkującym w dziale kadr i nie jestem pewny jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownicy. Do sierpnia miała prawo do 20dni urlopu, od września nabyła uprawnienia do 26dni. Jak mam wyliczyć ile jej się w rzeczywistości należy, bo wykorzystała 15dni.Pomóżcie!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1567


Temat: wymiar urlopu
Proszę o wyjaśnienie. Posiadam w sumie sześcioletni staż pracy, wcześniej ukńczyłam studia wyższe zaoczne. Obecnie zatrudniona jestem na 1/2 etatu (pracuję cztery godziny dziennie). Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje mi za cały rok?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19762


Temat: wymiar urlopu wypoczynkowego a lata nauki
Powrót do artykułu: wymiar urlopu wypoczynkowego a lata nauki
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=12492


Temat: do kadrowców
Co nalezy wpisac w umowie o pracę w pkt. wymiar urlopu wypoczynkowego i w pkt. okres wypowiedzenia??
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=8784


Temat: wymiar urlopu wypoczynkowego
Ile lat wlicza się do okresu zatrudnienia z tytułu ukończenia 3 letnich wyższych studiów zawodowych (licencjat) przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4425


Temat: urlop wypoczynkowy u nowego pracodawcy
W jaki sposób będę miała naliczony wymiar urlopu wypoczynkowego (według stażu pracy 20 dni w roku kalendarzowym)jeżeli podjęłam pracę u nowego pracodawcy w lutym 2006 roku a u poprzedniego pracodawcy, pracę zakończyłam w maju 2003 roku (przerwa w zatrudnieniu ponad 2 lata)?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=36079


Temat: Staż pracy
niestety tylko do wymiaru urlopu wypoczynkowego do stażu pracy nie
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=40278


Temat: wymiar urlopu-przypadek szczególny
...- w zwiAZKU z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji, - w celu odbycia cwiczen wojskowych, - na czas pelnienia funkcji czlonka zarzadu komisarycznego banku. Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym nie uwzglednia sie NIEPELNYCH MIESIECY KALENDZRZOWYCH URLOPU BEZPLATNEGO lub innego okresu niewykonywania pracy. Wynika z tego ze dopierowykorzystanie pelnego miesiaca kalendarzowego urlopu bezplatnego powoduje obnizenie o 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przyslugujacego pracownikowi. Jezeli natomiast urlopy bezplatne (inne okresy niewyonywania pracy) obejmuja CZESCI MIESIECY KALENDARZOWYCH, za miesiac przyjmuje sie lacznie 30 dni. Poniewaz zarowno urlop bezplatny jak i inne okresy niewykonywania pracy, w trakcie ktorych pracownik nie nabywa prawa do urlopu, wywyieraja taki sam wplyw na uprawnienia urlopowe pracownika, okresy te w celu ustalenia
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4911


Temat: Długość urlopu
Podstawą do zaliczenia okresu studiów do stażu pracy uzasadniającego wymiar urlopu wypoczynkowego jest dyplom ukończenia studiów. Jeśli takowy posiada ma prawo domagać się zaliczenia okresu nauki do stażu "urlopowego".
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=20994


Temat: URLOP WYPOCZYNKOWY - czy warto zmienić ?
Witam Państwa. Chcę zaproponować wyminę pogladów na temat wprowadzenia zmian w zasadach obliczania prawa do urlopu wypoczynkowego i sposobu jego udzielania. 1. CZY UWAŻACIE PAŃSTWO ZA WŁAŚCIWE USTALANIE WYMIARU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W PRZELICZENIU NA NOMINALNE GODZINY ROBOCZE, TJ. WYMIAR 18 DNI = 144GODZINY, 20 DNI = 160 GODZIN, 26 DNI = 208 GODZIN (mnożnik podstawowej normy czasu pracy 8 godzin na dobę przy całym etacie)? OCZYWIŚCIE PRZY ZATRUDNIENIU NA CZĘŚĆ ETATU WYMIAR URLOPU (LICZBA GODZIN) PROPORCJONALNIE MNIEJSZY. 2. CZY UDZIELANIE URLOPU W NOMINALNYCH GODZINACH ROBOCZYCH JEST DOBRYM ROZWIĄZANIEM? ZLIKWIDOWAŁOBY TO WSZYSTKIE KŁOPOTY...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4256


Temat: Jak korzystać z urlopu na żądanie
...chcę? Urlop wypoczynkowy na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Według art. 1672 kodeksu pracy firma jest obowiązana udzielić mu na żądanie i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Cztery dni urlopu na żądanie nie stanowią urlopu dodatkowego ani uzupełniającego, lecz są częścią ogólnego wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym. Liczba dni wolnych na żądanie nie zależy ani od wymiaru urlopu przysługującego danej osobie (20 lub 26 dni), ani od liczby lat przepracowanych w firmie. Urlopu tego udziela się również osobom podejmującym pierwszą w życiu pracę, pod warunkiem że w dniu zgłoszenia żądania uzyskały już prawo do urlopu (w praktyce jeden dzień już po pierwszym...
Źródło: gadaczka.pl/viewtopic.php?t=679


Temat: Urlop 1/12 po przerwie w pracy u tego samego pracodawcy
Jak wiadomo, od 1.01.2004, pracownik w pierwszym roku kalendarzowym pracy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru należnego po roku. W związku z tym powstaje pytanie jak należy ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego takiego pracownika w przypadku wystąpienia przerwy w pracy (u jednego pracodawcy) w ciągu pierwszego roku kalendarzowego pracy. Art. 155 2 określający proporcjonalne zmniejszenie wymiaru urlopu z uwagi na okresy przerwy w pracy odnosi się do Art. 155 1, a z niego wynika, że obniżenie ma miejsce tylko w przypadku pracownika, który był uprawniony do kolejnego urlopu. Nie ma więc zastosowania do pracownika...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11833


Temat: Urlop wypoczynkowy
Dorotko, za okres urlopu wychowawczego urlop wypoczynkowy nie przysługuje, czego dowodem jest to, że po powrocie z url. wychowawczego, wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok obniża się o okres przebywania na urlopie wychowawczym. A czy jest jakaś różnica pomiędzy urlopem wychowawczym wziętym w roku jego rozpoczęcia, a urlopem wychowawczym w roku powrotu do pracy. Działając na zasadzie analogii - jeśli obniża wymiar urlopu wup. w roku zakończenia, to tak samo w roku rozpoczęcia. Chyba, że przed rozpoczęciem wykorzysta w całości. W tym jednak przypadku nie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21441


Temat: prowadzenie działalności gospodarczej a urlop wypoczynkowy
Szanowni Państwo czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej będzie wliczane w przyszłości u innego pracodawcy do ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dziękuję za odpowiedzi
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=43


Temat: urlop na 3/4 et.-Bardzo pilne !!
Myślę, że tak nie jest oto porada udzielona na stronach PIP:cyt. "Pracownik zatrudniony na 5/8 etatu, którego wymiar urlopu wynosi 26 dni, chce skorzystać z urlopu w dniu, w którym świadczy pracę przez 6,5 godziny. Z jaką dokładnością należy dokonywać zaokrągleń przy dokonywaniu poszczególnych obliczeń? W myśl przepisu art.154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiaru 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Jeżeli, więc pracownik zatrudniony jest w wymiarze 5/8 etatu i przysługujący mu wymiar urlopu wynosi 26 dni, to po dokonaniu obliczeń (26 dni x 5/8 = 16,3) niepełny dzień urlopu...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10202


Temat: Ciekawy temat
Czy praca w gospodarstwie rolnym może być wliczana do wymiaru urlopu wypoczynkowego?Pracownik ukończył ZSZw zawodzie rolnik,pracował w gospodarstwie rolnym rodziców opłacał KRUS ,a teraz został zatrudniony na umowę o pracę.Nie znalazłam tego zagadnienia w Kodeksie Pracy .Jeśli by ktoś mógł mi coś na ten temat odpisac z góry DZIĘKUJE.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6903


Temat: Umowa o pracę
Czy jeden pracodawca może zawrzeć dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem : 1. Na czas nieokreślony 2. Na 1/2 etatu w tym samym zakładzie pracy Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu - umowa o pracę zawarta od dnia 01.09.2006 roku
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38648


Temat: Świadectwo pracy - pomoc!!!
Mam kilka pytań do świadectwa pracy, które właśnie wystawiam: 1) Czy jeżeli zakład pracy podczas trawania stosunku pracy danego pracownika zmienił nazwę, czy trzeba zrobić na świadcetwie jakąś adnotacje dotyczącą "starej" nazwy zakładu?(wydaje mi się żę nie...)2) Pracownik w ciągu bieżącego roku zwiększył wymiar urlopu wypoczynkowego z 1/4 na cały etat, jak ma wpisać dni wykorzystanego urlopu,(czy rozdzielając na 1/4 i 1/1 eteu???. 3) Czy daty trwania urlopu bezpłatnego oprócz podania ich przy punkcie 4.2 świadcetwa pracy mam je wyminić również przy okresach składkowych?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17713


Temat: URLOP
...się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Po powrocie z opisywanego urlopu, pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego, przy czym po podjęciu pracy (po urlopie wychowawczym) w ciągu danego roku kalendarzowego urlop ten przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym za ten rok. Okres urlopu wychowawczego bowiem to czas, w którym nie jest świadczona praca. Tym samym wpływa on na nabywany przez pracownika w danym roku wymiar urlopu wypoczynkowego. W takiej sytuacji stosuje się zasady urlopu proporcjonalnego, na co wskazuje art. 1552 K.p. Zgodnie z tą regułą (art. 1552 § 1), urlop może być proporcjonalny:     * do okresu, jaki pozostał do końca danego roku kalendarzowego, jeżeli mamy do czynienia z zatrudnieniem na czas dłuższy niż do końca roku, albo     * do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, jeżeli mamy do czynienia z...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=345


Temat: Urlop na żądanie - czyli co zrobić, jeżeli pracodawca nie ch
...i wówczas, gdy nie będzie on chciał skorzystać z krótkiego zwolnienia lekarskiego w związku z chorobą, a także w celu załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych. Pracodawca zatem nie jest władny do sprawdzania czy pracownik w rzeczywistości wypoczywa w tym czasie. Trzeba przy tym podkreślić, że urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, mimo tego jednak pracodawca nie jest władny do kontroli celu jego wykorzystania. Jaki wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego ma skorzystanie z urlopu na żądanie? Skoro urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, nie jest możliwa jego kumulacja. Nie jest to zatem dodatkowy czas urlopu, który przysługuje pracownikowi. Jeśli zatem pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze bądź to 20 dni bądź to w wymiarze 26 dni, to okres 4 dni roboczych jest wliczany do wymiaru urlopu, który przysługuje pracownikowi ze względu na staż...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=783


Temat: do Kadrowców-urlop bezpłatny
czy u. bezpłatny (za cały miesiąc tj. 31 dni), pomniejsza o 1/12 wymiar urlopu wypoczynkowego, czy nie?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17740


Temat: urlop wychowawczy + prawo do urlopu
Urlop wychowawczy pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlop macierzyński - oczywiście nie.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=2648


Temat: KADROWCY - pomóżcie!
Wymiar urlopu na niepełnym etacie Wykładnia przepisów urlopowych dotyczących przeliczania dni urlopu na godziny urlopowe w stosunku do pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie. Ustawodawca zmienił zasadniczo konstrukcję ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zmiana ta jest bardzo istotna i znamienna, ponieważ ustawodawca dokonał poprawnego doprecyzowania przepisów realizujących, lepiej niż poprzednie, zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w tym przypadku proporcjonalnie do rozmiaru zatrudnienia. W aktualnym stanie prawnym pracownik zatrudniony w wymiarze ½ etatu nabywał...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24684


Temat: urlop wypoczynkowy
Nabycie prawa i wymiar urlopu wypoczynkowego Pracownikowi przysluguje prawo do corocznego, nieprzerwanego i platnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie moze zrzec sie prawa do urlopu. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa z uplywem 6 miesiecy pracy. Wymiar tego urlopu wynosi polowe wymiaru urlopu przyslugujacego pracownikowi po przepracowaniu roku. Urlop ten liczony jest na poczet urlopu pelnego, przyslugujacego po roku pracy, a wiec po...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4268


Temat: Urlop wypoczynkowy
Do połowy stycznia pracownica po macierzyńskim, a potem zgodnie z tym co piszesz, nie chce wracać do pracy. Ponieważ urlop wychowawczy ogranicza wymiar urlopu wypoczynkowego za danu rok, należeć się jej będzie urlop tylko za styczeń. Co prawda nawet po udzieleniu urlopu nie będzie w zatrudnieniu cały miesiąc, ale rozpoczęty należy liczyć jako cały. Należeć sie jej będą 2 dni urlopu, jeśli ma prawo do 20 dni w roku, lub 3 dni, jeśli ma prawo do 26 dni rocznie.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21441


Temat: Temat spedzający sen z powiek !!!!
Zmiana zasad dotyczących ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego należnego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy nie oznacza, że taki pracownik ma prawo do krótszego urlopu niż w 2003. Zakłada się, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, także dla niepełnoetatowców. Udzielając urlopu wypoczynkowego niepełnoetatowcom stosuję się zasadę godzinowego rozliczania urlopu. Więc jeżeli czas pracy twojego pracownika to 4 h/dobę to udzielenie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12950


Temat: urlop bezpłatny - BARDZO PILNE!
tak, zmusił i tyle.. A dlaczego nie nabywają praw do urlopu wypoczynkowego, skoro mówisz,że tamtych okresów (tamtej pracy)się nie liczy, a tylko sam listopad. W KP przeczytałam, że urlop bezpłatny dopiero POWYZEJ miesiaca obniża wymiar urlopu wypoczynkowego o 1/12. A tu chodzi o sam listopad.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19560


Temat: Wstępny staż pracy a wymiar urlopu wypoczynkowego-proszę o
Ukończyłam Wyższe Studia z tytułem mgr ekonomii.Od 1.08.2000r. do 30.03.2001 r.(8 miesięcy)odbywałam wstępny staż pracy z Urzędu Pracy w Banku Spółdzielczym.Z dniem 1.04.2001r. zostałam zatrudniona w tym Banku Spółdzielczym na czas nieokreślony.Proszę o podanie wymiaru urlopu wypoczynkowego jaki mi obecnie przysługuje oraz podanie podstawy prawnej (o wliczaniu okresu wstępnego stażu pracy do stażu pracy ) Bank mój stoi na stanowisku, że w chwili obecnej przysługuje mi jedynie 20 dni urlopu, a pełny urlop 26 dni będzie mi przysługiwał dopiero od 1.04.2004 r. - co uważam za krzywdzące i niezgodne z przepisami, ale nie potrafię tego udowodnić. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5983


Temat: Urlop bezpłatny
Jeśli pracownica skorzystała z urlopu bezplatnego trwającego więcej niż 30 dni to masz prawo zmniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego ale ... wyłącznie za ten rok, w którym była na bezpłatnym czyli w opisanej sytuacji w ubiegłym. Proszę formumowiczów o poprawkę jeśli sie mylę.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13880


Temat: URLOP WYPOCZYNKOWY
Ile wynosi wymiar urlopu wypoczynkowego który w danym roku kalendarzowym dokładnie w czerwcu uzyskał praco do wyzszego wymiaru urlopu z 20 na 26 dni? Według mnie będzie to 23 dni czy dobrze policzyłem?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18461


Temat: Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim
Urlop macierzyński ma wpływ na urlop wypoczynkowy. Jest to wpływ pozytywny. Po pierwsze okres macierzyńskiego wlicza się do okresu, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Po drugie czas urlopu macierzyńskiego wpływa na okres, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Wniosek o urlop wypoczynkowy Na wniosek pracownicy pracodawca udziela jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim ma także ojciec wychowujący dziecko. Oczywiście to on musi być w takim przypadku na urlopie macierzyńskim, a nie matka dziecka. Taki sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego pozwala na wydłużenie czasu...
Źródło: kobiece-forum.pl/viewtopic.php?t=1935


Temat: urlop wypoczynkowy
Jak wiesz, wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Pierwszy urlop przysługuje pracownikowi po 6 miesiącach pracy w wysokości połowy normalnego urlopu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o zasadach przyznawania urlopu, zapoznaj się z naszym tekstem. Pełny urlop przyznajesz pracownikowi po roku pracy. Wymiar urlopu ze względu na staż pracy wynosi: 18 dni roboczych - po roku pracy, 20 dni roboczych - po 6 latach pracy, 26 dni roboczych - po 10...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4268


Temat: wymiar urlopu-przypadek szczególny
Mamy w firmie szczególny przypadek, jeśli chodzi o wymiar urlopu wypoczynkowego. Pracownik rozpoczął pierwszą w swoim życiu pracę 2 stycznia 2002r.Po przepracowaniu roku przysługiwał mu urlop w wymiarze 20 dni(po studiach). Jednak zanim nabył prawo do pierwszego urlopu wykorzystał 1 dzień urlopu bezpłatnego. Teraz wyniknął problem. Czy z początkiem tego roku zbiegły mu się dwa prawa do urlopu -pierwszego (w wymiarze 20 dni) po przepracowaniu pełnego roku i drugiego, jako że...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4911


Temat: urlop "na krótką niedyspozycję"
Czy ktoś zna już może jednoznaczną odpowiedź czy nowy rodzj urlopu na tzw. "krótką niedyspozycję" w wymiarze 4 dni w roku jest dodatkowych urlopem czy też liczony będzie w ramach przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1682


Temat: wymiar urlopu
Okres urlopu bezpłatnego trwającego co najmniej 30 dni wpływa na obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego za rok, w którym był wykorzystany urkop bezpłatny. W związku z tym pracownik będzie miał w 2004 roku prawo do urlopu za okres od 1.11. do 31.12.2004. Od 1.01.2005 pełny wymiar (stosownie do wymiaru czasu pracy), o ile będzie zatrudniony do końca roku. ;-)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19586


Temat: Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela
Błagam!!! Może ktoś mi wyjaśni jak obliczyć (za 2007 r.) wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciel, ktory pracuje w placówce feryjnej i z dniem 31 stycznia br.rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron. Wiem, że napewno należy się urlop proporcjonalny.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39441


Temat: Kadrowcy!!
...roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Natomiast udzielanie urlopu wypoczynkowego po 1 stycznia 2004 roku odbywa się na podstawie przepisów w zmienionym brzmieniu. Urlop powinien być zatem udzielany w dni pracy pracownika, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, przy czym jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (art.1542 k.p.). Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się – zgodnie z przepisem art.154 § 2 k.p. – proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu 20 lub 26 dni, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=20004


Temat: Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego ?
Od czego zależy wyliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego ? Wiem , że okres zatrudnienia i lata za naukę . Jeden mój pracownik był 6 miesięcy w Zakładzie Karnym , gdzie pracował jako pracownik fizyczny ? Czy wliczyć mu to do stażu pracy ? Co z pracownikami , którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową ? Czy wliczać im też ten okres do stażu zatrudnienia ? Co z okresem , gdy pracownik był bezrobotnym i pobierał przez 6 miesięcy 80% zasiłku dla bezrobotnych ? Czy wliczyć...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21387


Temat: staż do urlopu
Tak. Czas odbywania służby wojskowej jako okres nie będący okresem zatrudnienia jest uwzględniany przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego.(Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Dz.U. z1992r. Nr 4 poz.16 z późn. zm.)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27600


Temat: Urlop wypoczynkowy
Z uwagi na fakt, iz stosunek pracy ustanie w trakcie roku kalendarzowego przysluguje pani urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego. Wymiar urlopu wypoczynkowego naleznego pracownikowi z co najmniej 10-letnim stazem pracy wynosi 26 dni roboczych. Zatem urlop proporcjonalny do okresu pani zatrudnienia, za biezacy rok wynosi 22 dni robocze (26 dni: 12 m-cy x 10 m-cy = 22 dni urlopu). Jezeli wykorzystala pani 2 dwa dni urlopu, pozostaje jeszcze do wykorzystania 20 dni. Urlopy powinny byc udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan ten ustala pracodawca po uzgodnieniu z zakladowa organizacja...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=938położnictwo

Designed By Royalty-Free.Org